En masse elektriske apparater er små, men utroligt hjælpsomme, og de findes rundt omkring i huset. De fleste af dem har hjemme i køkkenet. Brødristere, fladjern, hårtørrere, blendere, mini støvsugere og så videre, er nogle af disse apparater, der bruges dagligt, og derfor er tilbøjelige til meget slid. Når en lille del i sådan en maskine går bare lidt i stykker, kan det let forårsage større eller mindre skade på resten af apparatet. Skaden kan blive så alvorlig, at du har brug for at udskifte dele i maskinen. Prisen på reservedelen, kombineret med teknikernes gebyr, kan blive ganske høj, hvilket ofte betyder, at folk beslutter sig for at købe en helt ny maskine i stedet. Hvis reparationen af apparatet koster mere, end det samme apparat som en ny, er det sund fornuft at få en ny. Men i nogle tilfælde er reparation af eksisterende apparater, ved hjælpe af hvidevare reservedele af god kvalitet, en bedre mulighed.

Det første punkt, der skal overvejes, er garantien på det apparat, du har købt. Alle store og små elektriske apparater, der er købt fra ny, indeholder et garantikort fra producenten. Hvis produktet stadig ligger inden for garantiperioden, kan du typisk få maskinen repareret eller erstattet, uden at betale ekstra for det. Sørg altid for, at garantikortet på de apparater, du køber, opbevares et sikkert sted, hvor du altid kan finde dem. Det kan spare dig for mange udgifter i fremtiden. Forsøg ikke at reparere det selv, selvom du er dygtig til det, da nogle producenter ikke vil give dig en gratis reparation, hvis det opdages, at en ikke-autoriseret reparatør (som dig selv) har været inde og rode i maskinen. Hvis du har garantikortet, skal du altså få apparatet transporteret hen til nærmeste servicecenter, så de kan klare det for dig.

Før du overvejer selv at reparere små apparater, er det vigtigt, at kende til de grundlæggende funktioner for apparatet. Først når du har viden nok, til at kunne identificere fejlen, kan du gå videre til næste fase. Her reparerer du den problematiske del, eller udskifter den med en passende reservedel. Hvis fejlen er meget kompliceret, og går ud over dine egne evner, anbefales det ikke at du ”prøver alligevel”. Du kan ske at gøre mere skade end gavn ved at prøve en forkert teknik.

Husk at kontrollere, at apparatet ikke er sat i stikkontakten, for at undgå større eller mindre stød. De fleste små apparater kan repareres, mens de er taget ud af stikkontakten. Lad dem gerne stå et par minutter uden strøm tilsluttet, så elektricitet oplagret i eventuelle kondensatorer ikke overrasker dig. Nogle gange kan det være nødvendigt at tænde for apparatet, mens reparationen finder sted. I disse tilfælde skal du ringe til en tekniker, der kan foretage reparationsarbejdet på sikker vis. Det er simpelthen for farligt selv at arbejde med de indre dele af et apparat, mens det er tilsluttet.